Internet Marketing Gids
Image default
Aanbiedingen

Procedure principeverzoek

Als u plannen heeft om iets te gaan bouwen, moet daar meestal een (bouw)vergunning voor worden aangevraagd. U kunt in zo’n geval eerst een principeverzoek indienen. In veel gevallen is een principeverzoek een mooi middel om meer inzicht te krijgen in de bereidwilligheid van de gemeente om medewerking aan uw plannen te verlenen. Klement kan voor u een principeverzoek insturen.

Hoe werkt een principeverzoek indienen?

Allereerst wordt uw principeverzoek verzonden en ontvangstbevestiging principeverzoek geregeld.

Een erfgoedmakelaar als Klement kan voor u het contact met de gemeente onderhouden. Uiteindelijk volgt een principebesluit van de gemeente, waarin ze aangeven in hoeverre zij bereid zijn om medewerking te verlenen aan uw plan. Hierbij zijn er drie mogelijke uitkomsten:

De gemeente wil medewerking verlenen, de gemeente wil onder voorwaarden medewerking verlenen of de gemeente wil geen medewerking verlenen na aanleiding van uw principeverzoek.

Vervolg principeverzoek

Indien de gemeente uw principeverzoek heeft afgewezen of onder voorwaarden heeft goedgekeurd, is het nuttig om met de gemeente in gesprek te gaan en om een nadere toelichting te vragen. Ook al heeft u een negatief principebesluit ontvangen, in sommige gevallen is de gemeente met een paar aanpassingen van uw plan wel bereid om medewerking te verlenen. Bij een principeverzoek dat onder voorwaarden is goedgekeurd kan het ook verstandig zijn om met de gemeente in gesprek te gaan om een en ander te verduidelijken.

Bij het principeverzoek hoort een informele procedure, waarbij het vooral aankomt op het overleg met de gemeente. Erfgoedmakelaar Klement² heeft veel ervaring met het opmaken van principeverzoeken. Bekijk hun site voor meer informatie omtrent dit proces.

https://klement-rentmeesters.nl/principeverzoek/