Internet Marketing Gids
Image default
Bedrijven

Participatie, een relatief nieuw begrip

Participatie is een begrip dat nog niet bekent is onder alle mensen, ze zullen van het woord afweten, maar niet wat het nou precies inhoud en betekent. Het woord participatie is  afgeleid uit het Latijns van de woorden pars en cipere. De letterlijke betekenis van het woord Participatie is actieve deelname, dit is ook een omschrijving die het begrip redelijk goed uitlegt. Participatie betekent eigenlijk dat de burgers meer inbreng hebben op bepaalde zaken en zo dus actief hieraan deelnemen. Participatie wordt vooral gebruikt om betrokkenheid te creëren, dit gebeurt vooral veel binnen verschillende gemeenten in Nederland. Alle vormen van bestuur of beleid waar een of meerdere burgers bij zijn betrokken valt onder participatie.

 

Belangrijk voor gemeenten

Participatie is voor veel gemeenten een belangrijk begrip waar ze zich steeds meer mee bezig houden. Voor zowel de inwoners als voor de gemeente zelf heeft participatie een positieve invloed. Voor de burgers en inwoners zorgt het voor een betrokken gevoel ze kunnen zelf invloed uitoefenen op beslissingen die de gemeente maken. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld deelnemen aan een inloopavond waar burgers vragen mogen stellen over bepaalde projecten binnen de gemeente, dit is een voorbeeld van participatie op een kleine schaal. Ook op groter gebied kunnen de burgers invloed uitoefenen, denk hierbij aan het ontwerpen van een nieuw park of natuurstuk.

 

Hoe ontstaat participatie binnen een gemeenten

Voordat ambtenaren of de gemeente een beroep op de burgers doet om ze met iets te helpen of invloed ergens op uit te oefenen of om op welke manier dan ook te participeren, moet er sprake zijn van een probleem. Dat hoeft geen probleem in de negatieve zin van het woord te zijn. Er kan een bepaald budget zijn vrijgekomen dat de gemeente wil besteden aan de openbare ruimte, of de gemeente wil weten hoe dat nieuwe stadspark er komt uit te zien. Dit is het punt waarbij ze burgers inschakelen. De inwoners die de gemeente vraagt om hulp moeten wel binnen een bepaalde doelgroep passen die ook gebruik maken van de nieuwe voorziening die gemaakt wordt.

 

https://www.gemeentepeiler.nl/participatie/