Toepassingen met Kunstmatige intelligentie

Wat is kunstmatige intelligentie?

Het is een vraag die de laatste jaren steeds vaker wordt gesteld: wat is kunstmatige intelligentie? Over de definitie van kunstmatige intelligentie kan natuurlijk worden gediscussieerd. Wat wel zeker is, is dat in steeds meer bedrijfssectoren een vorm van kunstmatige intelligentie wordt toegepast:

• In de financiële sector, bijvoorbeeld bij het automatisch herkennen van fraude;

• Bij het stellen van diagnoses in ziekenhuizen;

• In de automotive sector, met als beste voorbeeld natuurlijk de zelfrijdende auto;

De bovenstaande voorbeelden zijn er slechts een aantal. Artificial Intelligence ( en explainable ai ) speelt tegenwoordig een behoorlijk grote rol in het bedrijfsleven en in het leven van consumenten en de verwachting is dat deze rol steeds groter wordt.

Kunstmatige intelligentie definitie

Onder wetenschappers is veel gediscussieerd over wat precies de definitie is van kunstmatige intelligentie. De volgende definitie wordt vaak gehanteerd:

Kunstmatige Intelligentie is de wetenschap die zich bezighoudt met het creëren van een artefact dat een vorm van intelligentie vertoont.

Een artefact mag voor nu even worden beschouwd als een machine, of een computer. Kunstmatige intelligentie is dus intelligentie van machines en computers. Het is vaak eenvoudig om aan te tonen wanneer intelligentie kunstmatig is of van een mens. De uitdaging is meestal om aan te geven wanneer we spreken van intelligentie.

The AI Effect: kunstmatige intelligentie als alles wat nog niet is bereikt?

In het verleden werden diverse aspecten als kunstmatige intelligentie aangemerkt, totdat een computer, machine of robot die dingen ook daadwerkelijk kon. Zo gauw als dat een doorbraak was bereikt werd de prestatie al snel niet meer beschouwd als kunstmatige intelligentie. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

• Deep Blue, de schaakcomputer die won van wereldkampioen Garry Kasparov;

• Het ‘lezen’ van tekst door een computer (OCR);

• De spam filters van e-mailprogramma’s;

Waar deze dingen vroeger als onmogelijk werden beschouwd, vinden we ze de tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. Dat bepaalde mijlpalen op deze manier worden afgezwakt wordt ook wel “The AI Effect genoemd”. Dit is dan ook de reden dat het niet altijd eenvoudig is om aan te geven wat kunstmatige intelligentie precies is. Wat we wel zeker weten, is dat software en applicaties steeds intelligenter worden.

Machine learning en deep learning

Het begrip machine learning is verwant aan kunstmatige intelligentie, maar zeker niet hetzelfde. Machine learning is onderdeel van het brede vakgebied van kunstmatige intelligentie. Bij machine learning worden algoritmes en statistiek ontwikkeld om op basis van data automatisch te leren, al dan niet met ondersteuning van een mens.

Zoals machine learning een begrip is binnen kunstmatige intelligentie, is deep learning een onderdeel van machine learning. Het is een verzameling van algoritmes en technieken die gebaseerd zijn op de structuur van het menselijk brein.

Kunstmatige intelligentie in bedrijfsapplicaties

Ondanks het feit dat veel mensen moeite hebben om te definiëren wat nou precies kunstmatige intelligentie is, wordt een vorm van intelligentie steeds vaker toegepast in bedrijfsapplicaties. Dit gebeurt vaak zelfs zonder dat we het door hebben.

Financiële software die inkomende facturen ‘scant’ en automatisch velden herkent en inleest. Een declaratieapp van een verzekeraar die direct kan vertellen of er bij een claim sprake is van fraude of niet. Het personaliseren van een website op basis van een profiel van een websitebezoeker waardoor er meer wordt verkocht: Stuk voor stuk zijn het voorbeelden van kunstmatige intelligentie die nu al worden toegepast in het bedrijfsleven maar waar we eigenlijk nooit bij stil staan.

Applicaties die gebruik maken van kunstmatige intelligentie zijn de toekomst en een perfecte manier om uw bedrijfsvoering te verbeteren. Wilt u meer weten over wat kunstmatige intelligentie voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact op met één van onze experts. We voorzien u graag van het juiste advies.

https://www.appelit.com